Giải pháp nổi bật

Với đa dạng giải pháp dành cho Khách hàng, Huấn luyện viên
Sức khỏe, HAB đồng hành cùng bạn xây dựng một cộng đồng
khỏe mạnh, văn minh và hạnh phúc.

HAB – CM

Giải pháp Quản lý HAB CLUB

Tìm hiểu ngay

HAB Rocket

Giải pháp Marketing tự động

Tìm hiểu ngay

HAB Live Zoom

Giải pháp Huấn luyện, đào tạo Online

Tìm hiểu ngay

HAB – CM

Giải pháp hỗ trợ huấn luyện viên sức khỏe quản lý HAB CLUB

Tính năng nổi bật

Quản lý thông tin &
hồ sơ khách hàng

Quản lý chương trình
huấn luyện khách hàng

Quản lý kho –
doanh thu – chi phí

Tra cứu CLB

HAB-ROCKET

Giải pháp Marketing trên nền tảng công nghệ đầu tiên hỗ trợ HLV Sức khỏe dễ dàng tìm kiếm khách hàng mới, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và xây dựng thương hiệu cá nhân một cách chuyên nghiệp trên nền tảng digital.

HAB – LIVE ZOOM

HAB-LIVE ZOOM là giải pháp Huấn luyện Đào tạo online dành riêng cho đội nhóm Huấn luyện viên với 3 ưu điểm: